swiadectw

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ:

Zachowanie: naganne

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA:

Sieć szkół:  niedostateczny
(powrót do starego systemu, likwidacja najnowocześniejszych szkół – gimnazjów)
Stabilizacja: niedostateczny
(chaos w szkołach wywołany nieprzygotowaną reformą)
Bezpieczeństwo w szkole: niedostateczny
(powstają duże, zatłoczone podstawówki, pracujące na dwie zmiany)
Praca nauczycieli: niedostateczny
(ponad 30 tys. nauczycieli straci pracę lub zatrudnienie w pełnym wymiarze)
Podstawy programowe: niedostateczny
(choć nowe to anachroniczne, z błędami, pisane na kolanie)
Jakość kształcenia: niedostateczny
(O rok krótsze kształcenie ogólne)
Równe szanse: niedostateczny
(kumulacja roczników w 2019 roku)
Przedszkola: niedostateczny
(Tłok w przedszkolach, brak miejsc dla trzylatków)

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

 • Kłamie jak z nut.
 • Autorka nieprzygotowanej reformy edukacji, przeciwko której od roku protestują rodzice i nauczyciele.
 • Stała się twarzą chaosu w szkole.
 • Ograniczyła szanse edukacyjne polskich uczniów, likwidując najlepiej wyposażone szkoły w Polsce
  i skracając kształcenie ogólne.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Do tej pory koniec roku szkolnego był dniem radosnym, pełnym podsumowań i podziękowań. Teraz jednak politycy zrobili wszystko, aby ten radosny nastrój nam popsuć.

23 czerwca br. spotykamy się, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2016/2017, ale powodów do świętowania nie mamy.

Rządzący postanowili, że mijający rok szkolny będzie ostatnim rokiem kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach dotychczasowego systemu. Był to system wypracowany i doskonalony przez kilkanaście lat, który nie tylko sprawdził się, ale przyniósł wymierne efekty edukacyjne. To, co zostało przez lata wypracowane ogromnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty i samorządów terytorialnych, ma zostać teraz zaprzepaszczone.

Ostatnie miesiące to czas upominania się o spokój w polskiej szkole, to przeciwstawianie się pomysłom na dewastację systemu edukacji, to bezustanna walka o zachowanie wysokiej jakości kształcenia. Razem z rodzicami uczniów od 10 miesięcy robimy wszystko, by zatrzymać chaos w oświacie, który pojawi się w związku z nieprzygotowaną reformą edukacji. W tym miejscu, pragnę Wam gorąco podziękować za determinację i wytrwałość w tej sprawie.

Zaczynają się wakacje i to jest dobra wiadomość, choć zdaję sobie sprawę, że dla ponad 31 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty, tracących zatrudnienie lub pracę w dotychczasowym wymiarze z powodu reformy, zaczął się też osobisty i zawodowy dramat.

Wakacje to okres wypoczynku, nabierania sił. Będą one nam niezbędne w nowym roku szkolnym. „Naładujmy akumulatory”, ponieważ od września musimy zrobić wszystko, by deforma edukacji jak najmniej dotknęła nasze dzieci, naszych uczniów i nasze środowisko.

Jestem przekonany, że zakończenie roku szkolnego 2016/2017 głęboko zapadnie w naszej pamięci.

 

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 8120b9224d6cc39204c78f6d2118206d

20 kwietnia złożyliśmy w Sejmie przeszło 910 000 podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws reformy edukacji. Okręg Małopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego zebrał łącznie 21 228 podpisów. Pozostali koalicjanci oraz partie polityczne Województwa Małopolskiego uzbierały:

 • Osoby prywatne
  1 245
 • Akademia Górniczo Hutnicza
  142
 • OPZZ
  34
 • Komitet Obrony Demokracji
  7 799
 • Partia Razem
  618
 • Nowoczesna
  9 000
 • Platforma Obywatelska
 20 000

Zarząd Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście dziękuje wszystkim strajkującym pracownikom szkół i placówek w których 31 marca została przeprowadzona akcja strajkowa ZNP, a także rodzicom, którzy w dowód solidarności z nauczycielami zapewnili opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie  nie posyłając ich na zajęcia szkolne.

Decyzja o przystąpieniu nauczycieli do strajku nie była decyzją łatwą. Strajkujący nauczyciele oraz administracja i szkolna obsługa  wykazali się zaangażowaniem, odwagą obywatelską i solidarnością zawodową pomimo różnych prób podważenia legalności strajku i nacisków celem zmniejszenia wymiaru akcji strajkowej. Bez komentarza pozostawiamy postawę nauczycieli, którzy ograniczyli się tylko do oflagowania szkoły lub placówki. Jakże aktualne i ponadczasowe są  słowa Hymnu Związkowego  „[…] bo w jedności siła jest!”

Incydent, który miał miejsce w Szkolnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 przy ul. Wietora w Krakowie, gdzie przewodnicząca Oświatowej Solidarności na szkolnym apelu w obecności dzieci i młodzieży publicznie odczytała stanowisko NSZZ „Solidarność” w kwestii akcji strajkowej uważamy za niedopuszczalne. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kraków – Śródmieście nigdy nie kierował do żadnych pracowników apeli sugerując jaką mają podejmować decyzję oraz, „że osoby nie biorące udziału w strajku popełniają dezercję” Żaden z prezesów ognisk ZNP nie wypowiadał się w sprawie strajku w obecności uczniowskiej społeczności.

Związek Nauczycielstwa Polskiego szanuje wolność wyboru każdej osoby!

c2c89a98a1beefab63bffd7a9734f9ff

Dziękujemy wszystkim, którzy dziś strajkują i tym, którzy nas wspierają. Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.

– Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji – mówił dziś o godz. 11.00 na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Jako pierwsi przystąpili do strajku o godz. 5.00 pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie na Śląsku. W wielu placówkach strajk rozpoczął się o godz. 7.30.

Strajkujących popierają także pracownicy szkół, w których dziś nie odbywa się strajk – solidaryzują się ze strajkującymi, wywieszają czarne flagi i plakaty wspierające strajk.

– Strajkujący nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się niebywała odwagą obywatelską i solidarnością zawodową. Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Przypomniał, że kuratorzy rozsyłali do dyrektorów szkół materiał „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, twierdząc –  niezgodnie z prawdą, że żądania ZNP nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.

– Nasze żądania są zgodne z obowiązującym prawem! – powiedział szef ZNP.

Na nauczycieli wywierane były naciski ze strony przedstawicieli związku Solidarność, np. list koła oświatowej Solidarności w Radomsku, w którym czytamy, że „uczestnicy strajku opowiadają się przeciwko temu rządowi, a jego organizatorom chodzi o prowokowanie zamętu”. Mamy przykłady zastraszania i wywierania nacisku w szkołach, których celem było zniechęcenie pracowników do udziału w strajku, np. dyrektor Gimnazjum w Trąbkach w woj. pomorskim żądał od nauczycieli i pracowników, by na piśmie zadeklarowali, że nie wezmą udziału w akcji strajkowej! Takie sygnały płynęły z wielu miejsc. Zdecydowanie podkreślamy, że takie działania, podjęte w szkołach, w których prowadzono procedury związane z wejściem w spór zbiorowy i referendum, są naruszeniem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To rażące naruszenie prawa do strajku i zakłócanie legalnego protestu. Dokumentujemy takie przypadki i będziemy je nagłaśniać!

Nasz protest wspierają organizacje nauczycieli z całego świata. Listy i deklaracje wsparcia otrzymaliśmy do tej pory od – reprezentujących miliony pracowników oświaty – organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Słowenii, a także od Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych! Dziękujemy!

Strajk popiera duża grupa rodziców, szkoły społeczne i niepubliczne, stowarzyszenia i organizacje, Nie dla chaosu w szkole.

Dziękujemy za wsparcie. To bardzo dla nas ważne.

To jest strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację i lepsze warunki pracy w oświacie!

Dzień strajku nauczycieli, minister edukacji postanowiła spędzić w Edynburgu biorąc udział w międzynarodowej konferencji nt. zawodu nauczyciela. Na Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela (Summit on The Teaching Profession) minister pojechała jako reprezentant Kraju o największym poziomie nauczania. Pochwali się tam wynikami nauczycieli szkół, które właśnie niszczy swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami.

Zanim doszło do ogłoszenia przez ZNP strajku szkolnego, a wcześniej rozpoczęcia sporu zbiorowego, Związek Nauczycielstwa Polskiego przez wiele miesięcy prowadził protest w obronie polskiej szkoły i praw pracowników oświaty zagrożonych w związku z wprowadzaną reformą edukacji:

27 czerwca 2016r – pikieta ZNP w Toruniu podczas podsumowania organizowanych przez MEN debat „Uczeń, Rodzic , Nauczyciel – Dobra Zmiana” Związek protestował m.in. przeciwko pozornym konsultacjom społecznym jakie prowadził resort edukacji. Przygotowany przez MEN kalendarz debat przeprowadzonych w 16 województwach, był w kolizji z przyjętą przez szkoły organizacją roku szkolnego (sprawdziany szóstoklasisty, egzaminy gimnazjalne, matury / egzaminy zawodowe – wykluczały udział w debatach wielu nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych)

24 sierpnia 2016 – zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Oprócz ZNP koalicję tworzą: instytucje, organizacje, ruchy społeczne rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży oraz wysoka jakość edukacji. Według koalicji polska szkoła nie potrzebuje rewolucji ale mądrych i przemyślanych zmian.

18 października 2016 – Zarząd Główny ZNP postanawia rozpocząć ogólnopolską akcję protestacyjną Związku z powodu: demontaży systemu oświaty, groźby wielotysięcznych zwolnień w oświacie, braku wzrostu i nakładów finansowych państwa na edukacje.

10 października 2016 – odbyły się pikiety ZNP przed Urzędami Wojewódzkimi w 16 województwach, jako przedstawicielstwami rządu w terenie.

17 października 2016 – ZNP negatywnie zaopiniował projekty ustaw dotyczących reformy edukacji (Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) oraz zaproponował liczne podwyżki.

28 października 2016 – inauguracja akcji Związku w obronie gimnazjów „Nie likwidujcie naszego gimnazjum!”

listopad 2016 – Nadzwyczajne spotkanie prezesów największych oddziałów ZNP w Warszawie, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym kraju.

9 listopada 2016 – Debata w ZG ZNP na tematy konsekwencji reformy edukacji z udziałem Macieja Jakubowskiego (Evidence Institute), Agnieszki Dziemianowicz – Bąk (Razem), Marka Pleśniara (OSKKO) i Sławomira Broniarza (ZNP). Jednocześnie w całym kraju ogniwa ZNP organizowały spotkania i debaty w swoich społecznościach lokalnych.

15 i 19 listopada 2016 – zwołana przez ZNP Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie, w której wzięli udział także rodzice, samorządowcy i członkowie organizacji pozarządowych (ponad 50 tys. uczestników)

19 grudnia 2016 – pikieta przed Pałacem Prezydenckim, wniosek o zawetowanie ustaw o reformie oświaty.

20 grudnia 2016 – ZG ZNP zdecydował o rozpoczęciu procedur zmierzających do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkim szkołami i placówkami objętymi działaniami Związku.

styczeń – luty 2017 – oddziały ZNP występują do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju, uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

9 stycznia 2017 – prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji.

31 stycznia 2017 – inauguracja obywatelskiej inicjatywy pod hasłem „Referendum szkolne”

7 marca 2017 – decyzja ZG ZNP w sprawie przeprowadzenia 31 marca br. strajku pracowników oświaty.

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d

31 marca 2017 r. odbędzie się strajk pracowników oświaty. W piątek pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu!

Jak będzie wyglądał strajk?

W strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od przynależności związkowej. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. W czasie strajku pracownicy nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy (czyli strajkujący nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć wychowawczych i opiekuńczych). Strajkują także pracownicy szkolnej administracji i obsługi.

Czas trwania strajku ustalają oddziały ZNP i zależy on od typu placówki, inaczej wygląda w przedszkolach, inaczej w szkołach. Wiemy, że w wielu placówkach strajk odbędzie się w godzinach: 7.30 – 15.30. Jednak wiążące decyzje w sprawach organizacyjnych, w tym także dotyczące czasu trwania strajku, podejmują zarządy oddziałów ZNP lub działający z ich upoważnienia prezesi oddziałów ZNP.

Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami nie może być podstawą do wyciągnięcia wobec niego jakichkolwiek konsekwencji służbowych.

Oddział ZNP nie jest zobowiązany do zorganizowania opieki dla uczniów przebywających w szkole w czasie strajku. Ten obowiązek spoczywa na dyrektorze.

Prosimy rodziców o wyrozumiałość

Cały czas prosimy rodziców o wyrozumiałość i apelujemy, by w miarę możliwości pozostawili dzieci w domu. Wiemy, że strajk może skomplikować życie rodzinne i zawodowe. Jednak to tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos.

W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty prosimy o zrozumienie naszej decyzji. Dla nauczycieli decyzja o strajku jest dramatycznym i trudnym wydarzeniem. Już dzisiaj spotykamy się z dużym wsparciem ze strony rodziców, którzy również sami strajkują i protestują przeciwko reformie.

Strajk jest legalny, nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Walczymy o:

– o podwyższenie statusu zawodowego (domagamy się 10% podwyżki),

– o miejsca pracy i utrzymanie warunków pracy i płacy do 2022 r.! (ponieważ w wyniku reformy będą zwolnienia i tzw. „obniżki” etatu).

 

 

67b9b981fb39e2b2265918e676e159e0