swieta

Zdrowych, spokojnych pełnych optymizmu na lepsze jutro
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2016,
składa Zarząd Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście

20 grudnia 2016 roku Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu procedury sporu zbiorowego, która jest niezbędna formalnie do przeprowadzenia akcji strajkowych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju. Sam strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego! Przyczyną podjętych decyzji jest niespełnienie przez stronę ministerialna postulatów, których domagał się ZNP:

  • wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących ustroju szkolnego;
  • zwiększenia nakładów na oświatę w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty

Ze względu na wieloetapowość  sporu zbiorowego oraz ferie zimowe przypadające w okresie styczeń – luty, ewentualne powstrzymanie się od pracy nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi – jednocześnie w całym kraju – jest możliwe dopiero po 28 lutego 2017 roku (nie wyklucza, to jednak, że poszczególne szkoły nie mogą strajkować wcześniej)

Informujemy, że zbiórka uczestników Manifestacji „Nie dla chaosu w edukacji” wyjeżdżających  do Warszawy z Oddziału ZNP Kraków Śródmieście odbędzie się 19 listopada o godzinie 05:15 na Parkingu Centrum ul. Karmelicka. Planowany wyjazd do Warszawy o godzinie 05:30. Autokary będą oznakowane Logo ZNP oraz nazwą Oddziału Kraków Śródmieście.

Echem w Europie odbyły się pikiety zorganizowane 10 października przed urzędami wojewódzkimi a także protestu kobiet przeciwko projektowi ustawy zaostrzającej przepisy antyaborcyjne. W swojej relacji z tych wydarzeń Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki przedstawia główne założenia reformy. Wskazując przyczyny sprzeciwu nauczycieli i przedstawicieli licznych środowisk związanych z edukacją oraz rodziców, przytacza argumenty Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz koalicji „NIE dla chaosu w edukacji”.

EI/ETUCE oraz ich organizacje członkowskie opowiadają się za wysokiej jakości edukacją, różnorodnością oraz równością w społecznościach szkolnych. „Polski rząd powinien wspierać filary współczesnej społeczności europejskiej oraz razem z innymi interesariuszami edukacji – promować wprowadzanie edukacji seksualnej jako narzędzia różnorodnego, równego i otwartego pokolenia, które będzie cieszyć się prawem do krytycznego myślenia oraz wolnego podejmowania decyzji”

Międzynarodówka Edukacyjna (EI) jest największą światową konfederacją związkową, skupiającą ponad 400 organizacji reprezentujących ponad 32 mln nauczycieli oraz pracowników z sektora edukacyjnego ze 170 krajów. ETUCE – europejska struktura EI – jest partnerem społecznym Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji.

https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/1671-poland-protest-actions-against-government-s-education-reform

Dnia 26 września 2015 roku w Zawierciu odbył się XI Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli. Otwarcia konferencji dokonali: Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP – Krzysztof Baszczyński (opiekun Klubów Młodego Nauczyciela), Prezes Okręgu Śląskiego ZNP, Jadwiga Aleksandra Rezler oraz Przewodnicząca Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP, Aneta Mastalerz. Do Zawiercia zjechali przedstawiciele Oddziałowych i Okręgowych Klubów Młodego Nauczyciela z całej Polski. Okręg Małopolski reprezentowali: Tomasz Wilczyński – przewodniczący KMN Oddział Kraków – Śródmieście oraz Tomasz Szczepanik – przewodniczący KMN Oddział Krynica. W trakcie spotkania dyskutowano nt. obecnej sytuacji edukacyjne oraz poruszono następujące zagadnienia;

• Kreowanie pozytywnego wizerunku nauczyciela
• ZNP w obronie godności zawodu nauczyciela
• Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna nauczycieli
• Wizerunek nauczyciela – związkowca. Związkowy PR
• Wizerunek nauczyciela w ujęciu psychologicznym
• Dobre praktyki w zawodzie nauczyciela

Na zakończenie Konferencji przedstawiono przesłanie XI Ogólnopolskiego Zlotu KMN, a także wyświetlono krótki film przygotowany przez Międzynarodówkę Edukacyjną z tym samym przesłaniem „Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela”