Pismo Rada Miasta Krakowa 29.11-1 Pismo Rada Miasta Krakowa 29.11-2

19 listopada 2021 r. – zgodnie z przyjętym przez Prezydium ZG ZNP stanowiskiem – Związek zwrócił się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem na forum Rady Dialogu Społecznego.

Pisma w tej sprawie zostały przesłane do przewodniczących – WZZ „Forum – Oświata” i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Wniosek ZNP jest wynikiem braku rzeczywistego dialogu ze strony Ministra Edukacji i Nauki.

Minister Przemysław Czarnek nie wycofał się z proponowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli mimo, że zostały one odrzucone przez wszystkie centralne związkowe.

PISMA ZNP DO FZZ i WZZ „Solidarność-Oświata”

Kolega Sławomir Wittkowicz

Przewodniczący WZZ „Solidarność-Oświata”, FZZ

Kolega Ryszard Proksa

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

Toczące się od wielu miesięcy rozmowy – w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – nie zbliżyły stanowiska Ministra Edukacji i Nauki i central związkowych. Minister Przemysław Czarnek nie wycofał się z proponowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, mimo, że zostały one odrzucone przez wszystkie centralne związkowe.

Minister edukacji odrzucił kluczowy postulat związków zawodowych dotyczący zmiany systemu wynagradzania nauczycieli powiązanego z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Wobec braku rzeczywistego dialogu ze strony Ministra Edukacji i Nauki, kontynuowanie rozmów na forum Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – w naszej ocenie – nie prowadzi  do osiągnięcia porozumienia.

Dlatego, zgodnie z przyjętym przez Prezydium ZG ZNP stanowiskiem, zwracamy się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem, na forum Rady Dialogu Społecznego.

Prosimy o pilne zajęcie stanowiska wobec tej propozycji.

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

Podczas uroczystości obchodów 115 lecia ZNP oraz 81 rocznicy  powstania TON które odbyły się 2 października na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prezes Oddziału ZNP Kraków-Śródmieście Tomasz Wilczyński został uhonorowany Złotą Odznaką ZNP. Odznaka jest nadawana przez Zarząd Główny ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej. Gratulujemy Tomku! Jesteśmy dumni, że Twoje działania i zaangażowanie zostały docenione👏fb_medal_1000x1000px.jpg,maxwidth,1366,maxheight,587

Ruszyła zbiórka podpisów  pod INICJATYWĄ OBYWATELSKĄ  zakładającą powiązanie nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem  w kraju. Podpisać może się każdy pełnoletni obywatel. Szczegóły u Prezesów Ognisk lub bezpośrednio u Nas w Oddziale. znp_plakat_A4_inicjatywa_obywatelska-2-scaledznp_informacja_A4_inicjatywa_obywatelska