Z satysfakcją informujemy, że Pan Prezydent Jacek Majchrowski, przychylając się do postulatów krakowskich Oddziałów ZNP wyrażonych w piśmie z dnia 1 września 2022 roku oraz przedstawionych na spotkaniach Pana Prezydenta, w obecności Pani Anny Korfel-Jasińskiej Zastępcy Prezydenta z prezesami krakowskich Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego, podjął decyzję o jednorazowym zwiększeniu pracownikom administracji i obsługi zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2022 r. o 1 tysiąc złotych na każdy etat kalkulacyjny. Decyzja o jednorazowym zwiększeniu wynagrodzenia została podjęta dla zrekompensowania wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce i zmniejszonej siły nabywczej pieniądza spowodowanej wysokim wskaźnikiem inflacji. Dziś złożyliśmy pismo do Prezydenta Krakowa, dziękując za wzięcie pod uwagę naszych argumentów.

prezydent.jpg,maxwidth,1920,maxheight,892

PODPISZ PETYCJĘ DO PREZYDENTA W SPRAWIE WETA USTAWY LEX CZARNEK

https://www.petycjeonline.com/lex_czarnek_20_-_petycja_do_prezydenta_rp_andrzeja_dudy_w_sprawie_weta?fbclid=IwAR1YuxC8Jm%E2%80%9358f-z6lW8DcL3DCbziet7E98ykIFQE8_td6jc4L9ucHCyXc

pikieta_lex_czarnek_fb_cover_wydarzenia-3htps://glos.pl/sejm-ostatecznie-przyjal-lex-czarnek-do-zablokowania-ustawy-zabraklo-opozycji-zaledwie-1-glosu

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Miasto Kraków razem dla dobrej edukacji!
Związek Nauczycielstwa Polskiego już od 117 lat, nieprzerwanie prowadzi działania, aby zawód nauczyciela szczycił się wysokim prestiżem i uznaniem społecznym. Z uwagi na obecną sytuację w oświacie, nieustannymi zmianami i reformami, które bezpośrednio ingerują w jakość polskiej szkoły i dotykają środowisko nauczycielskie, krakowskie Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęły kampanię informacyjno – edukacyjną „Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela. Łączą nas wspólne cele: dobra szkoła, szczęśliwi uczniowie, godnie wynagradzani pracownicy”. Intencja kampanii jest podniesienie rangi i prestiżu zawodu nauczyciela, poprzez zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie dobrego nauczyciela w edukacji przyszłych pokoleń oraz uświadomienie, że deprecjonowanie pracy nauczyciela
i zawodu jest elementem destrukcyjnym.
Zachęcamy do obejrzenia filmu, pt. „Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela”, który przedstawia sens tej kampanii👇
Informacje na ten temat  publikuje również Wydział Edukacji na stronie portalu edukacyjnego.  Wkrótce więcej informacji.
https://www.krakow.pl/aktualnosci/265949,29,komunikat,znp__dobra_edukacja_to_nasz_wspolny_cel.html?_ga=2.269236977.1075081201.1669392568-782805544.1669234030&fbclid=IwAR0v0OJWRYXeFNSuWgq1VcvS6c6W2s-J1X73aCeBNBSZajd1Bb4ghJVq4-Q
ZNP_autobusy_30x30

315629388_218493097199765_2434322711947555778_n

Mirosław Kozik, młody nauczyciel z ZNP Oddział Pszczyna i przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP przygotował petycję online do prezydenta ws. zawetowania lex Czarnek.

Według autora petycji „krytyczne głosy ekspertów, środowisk edukacyjnych, uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządowców stanowią podstawę demokratycznych społeczności, aby żądać weta tej ustawy przez Prezydenta RP”.

„ (…)Jeżeli nie dojdzie do prezydenckiego weta, ustawa “Lex Czarnek 2.0″ wprowadzi:

– szkołę całkowicie sparaliżowaną biurokratycznymi decyzjami kuratora

– szkołę godzącą w swobody obywatelskie, otwartość i tolerancję

– szkołę, w której kreatywność, pomysły i możliwości uzależnione zostaną od urzędniczego podpisu”- ocenia autor petycji. Wg niego, lex Czarnek „doszczętnie sparaliżuje polską szkołę”.

LINK DO PETYCJI ✍️

https://www.petycjeonline.com/lex_czarnek_20_-_petycja_do_prezydenta_rp_andrzeja_dudy_w_sprawie_weta?fbclid=IwAR1YuxC8Jm–58f-z6lW8DcL3DCbziet7E98ykIFQE8_td6jc4L9ucHCyXc

4 listopada 2022 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, czyli tzw. lex Czarnek 2.0. Ustawę poparło 230 posłów, 220 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Przeciwko lex Czarnek głosował minister sprawiedliwości. Teraz lex Czarnek trafi do Senatu.

Zdaniem ZNP wejście w życie zapisów zawartych w tym projekcie doprowadzi do:

1) zmiany ustroju polskiego systemu oświaty i przywrócenie centralnego zarządzania oświatą (powrót do rozwiązań przed przekazaniem prowadzenia oświaty samorządowi terytorialnemu), a także stopniowego pozbawiania szkół autonomii;

2) zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, a nie jak dotychczas wyłącznie zajęć rozwijających zainteresowania, a tym samym do likwidacji Karty Nauczyciela w tych placówkach i zatrudniania na podstawie Kodeksu pracy;

3) zawieszania nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów (wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę) – proponowany zapis budzi poważne zastrzeżenia odnośnie rzeczywistych intencji projektodawcy; podobne wątpliwości rodzą się w kontekście zmiany dotyczącej dokonywania oceny pracy dyrektora – ostateczna decyzja w sprawie ustalenia jego oceny pracy należy do nadzoru pedagogicznego;

4) urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji, a także sformalizowania procedur, co spowoduje nie tylko ograniczenie wspierania systemu oświaty przez te podmioty – w praktyce negatywna opinia kuratora oświaty oznacza zakaz prowadzenia działalności w szkole przez daną organizację, nawet w sytuacji gdy program zajęć zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę szkoły i radę rodziców; opinia rady szkoły i rady rodziców stanie się opinią bezskuteczną i bezprzedmiotową, co stanowi ograniczenie dotychczasowych kompetencji tych organów.

ZNP będzie zabiegał również o likwidację tzw. godziny czarnkowej.273295805_472568647565621_6467634032608543737_n

 

314703670_216809730701435_1587678774787143961_n

Prawa pracownicze w edukacji. W ubiegły czwartek zakończył się cykl spotkań szkoleniowych z nauczycielami z Ukrainy w ramach współpracy z Koalicją Otwarty Kraków. Zajęcia prowadziliśmy wspólnie z p. Jadwigą Cieplińską-Puchałą. Do końca listopada w naszej sali przy ul. Karmelickiej będą odbywać się lekcje języka polskiego.

Miasteczko edukacyjne

Decyzją Zarządu Głównego ZNP 8 października uruchamiamy w Warszawie Miasteczko edukacyjne!  Pierwszego dnia gospodarzem Miasteczka będzie między innymi Okręg Małopolski ZNP. Oddział ZNP Kraków-Śródmieście reprezentować będą członkowie sekretariatu: Prezes i Wiceprezesi
🟠 Miasteczko będzie miało formę debat o problemach edukacji i jej pracowników!
🟡 W miasteczku będzie też można m.in. uzyskać poradę prawnika czy pomoc eksperta ds. awansu zawodowego. Zapraszamy wszystkich!
Oto, co trzeba wiedzieć o miasteczku:
✅ CAŁODOBOWE: Miasteczko będzie działało od 8 do 14 października br. przez całą dobę.
✅ DYŻURY: W miasteczku mają pełnić dyżur członkowie Związku z całego kraju.
✅ DEBATY: W każdym dniu debata będzie toczyła się wokół wiodących tematów poruszonych podczas paneli dyskusyjnych (m.in. w godz. 10.30-13 i 15-17).
Każdego dnia zaprezentujemy Plan lekcji, czyli szczegółowy plan dnia i osoby biorące udział w wydarzeniach.
✅ PORADY: Odwiedzający miasteczko będą mogli skorzystać z porad prawników, wsparcia psychologów czy specjalistów od awansu zawodowego.
✅ TEMATY DNIA: Będzie mowa m.in. o:
– sytuacji młodych nauczycieli
– pogarszających się warunkach pracy i nauki w szkołach,
– podstawie programowej,
– wynagrodzeniach, finansowaniu edukacji,
– pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej,
– szkolnictwie wyższym i nauce,
– problemach pracowników niepedagogicznych,
– współpracy z rodzicami czy o miejscu organizacji pozarządowych w szkołach.
✅ WSPÓLNIE. W miasteczku oprócz członków ZNP będą obecni m.in. przedstawiciele rodziców, samorządowców, innych oświatowych związków, organizacji społecznych wspierających edukację.
✅ ✅PIKIETA: 15 października przed siedzibą MEiN w Warszawie. Pokażemy rekomendacje, jakie pojawią się w czasie debat w miasteczku. 💪💪💪
Miasteczko stanie w centrum Warszawy – w centralnym miejscu, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
Miasteczko to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji. Jest efektem współpracy z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Forum Związków Zawodowych, rodzicami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji, 👨‍🏫 👩‍🏫