Od stycznia członkowie ZNP z małopolski mogą korzystać z preferencyjnych cen na karty FitProfit i FitSport. Oferta zawiera szereg aktywności sportowo rekreacyjnych.🏋‍🤼‍🏊‍ O szczegóły pytajcie Prezesów Ognisk w swoich placówkach, którzy otrzymali od nas szczegółowe informacje. Informacje można znaleźć również na  http://www.krakow.znp.edu.pl/2021/12/07/karty-fitprofit-i-fitsport-dla-czlonkow-znp-w-malopolsce/?fbclid=IwAR2zsgIgwfMWeljQ61Gq35Sw0j2c3Q3vmEFA2WcDFlB7D4aEAF14eeBFfVw267652508_437905404365279_8958507693624617980_n

W związku z przypadkiem zachorowania na COVID – 19 Sekretariat Oddziału ZNP Kraków Śródmieście zawiesza bezpośrednią obsługę stron od 14.12 br. do odwołania. Członkowie Sekretariatu przechodzą na system pracy zdalnej.  Wszelkie sprawy można kierować drogą mailową. Członkowie Sekretariatu pełnią również dyżur telefoniczny w godz. 9.00-15.00

Prezes Oddziału – Tomasz Wilczyński 667 – 771 – 145
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Jadwiga Cieplińska – Puchała 605 – 049 – 499
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Beata Bartusik – Waśniowska 667 – 771 – 262
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Urszula Lewandowska – Sieńko 667 – 771 – 289

Prezes Oddziału ZNP Kraków-Śródmieście

Pismo Rada Miasta Krakowa 29.11-1 Pismo Rada Miasta Krakowa 29.11-2

19 listopada 2021 r. – zgodnie z przyjętym przez Prezydium ZG ZNP stanowiskiem – Związek zwrócił się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem na forum Rady Dialogu Społecznego.

Pisma w tej sprawie zostały przesłane do przewodniczących – WZZ „Forum – Oświata” i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Wniosek ZNP jest wynikiem braku rzeczywistego dialogu ze strony Ministra Edukacji i Nauki.

Minister Przemysław Czarnek nie wycofał się z proponowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli mimo, że zostały one odrzucone przez wszystkie centralne związkowe.

PISMA ZNP DO FZZ i WZZ „Solidarność-Oświata”

Kolega Sławomir Wittkowicz

Przewodniczący WZZ „Solidarność-Oświata”, FZZ

Kolega Ryszard Proksa

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

Toczące się od wielu miesięcy rozmowy – w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – nie zbliżyły stanowiska Ministra Edukacji i Nauki i central związkowych. Minister Przemysław Czarnek nie wycofał się z proponowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, mimo, że zostały one odrzucone przez wszystkie centralne związkowe.

Minister edukacji odrzucił kluczowy postulat związków zawodowych dotyczący zmiany systemu wynagradzania nauczycieli powiązanego z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Wobec braku rzeczywistego dialogu ze strony Ministra Edukacji i Nauki, kontynuowanie rozmów na forum Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – w naszej ocenie – nie prowadzi  do osiągnięcia porozumienia.

Dlatego, zgodnie z przyjętym przez Prezydium ZG ZNP stanowiskiem, zwracamy się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem, na forum Rady Dialogu Społecznego.

Prosimy o pilne zajęcie stanowiska wobec tej propozycji.

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP