Petycja Edukacja właczająca

1️⃣ czerwca rozpoczynamy ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją ws. projektowanych zmian w edukacji włączającej.
Petycja jest skierowana do 👉👉 nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych i samorządowych. O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera i parlament.

Link do petycji 👇

http://bityl.pl/4qnGL

 21 maja br. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu oraz oświatowych związków zawodowych dotyczące uzgodnień nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli. Jednym z głównych postulatów, a zarazem wspólnie zgłoszonym przez wszystkich uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli oświatowych związków zawodowych jest, aby „dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji nauczyciela wychowawcy opiekującego się oddziałem przedszkolnym” wynosił 300 złotych, tak samo, jak w przypadku wychowawcy klasy. Z uwagi na informację przekazaną przez Panią Wiceprezydent Annę Korfel Jasińską, iż postulat nie może zostać spełniony w związku z brakiem możliwości finansowych miasta, strony związkowe zawnioskowały o przerwę w negocjacjach płacowych. Po krótkiej przerwie delegacja związków zawodowych Tomasz Wilczyński (ZNP) oraz Agata Łyko (NSZZ Solidarność), poinformowali przedstawicieli samorządu, o zawieszeniu negocjacji płacowych do września br. jednocześnie utrzymując zgłoszone postulaty:

– Zwiększenia kwoty dodatku funkcyjnego dla wychowawcy oddziału przedszkolnego do 300 złotych;

– Zwiększenia puli środków na dodatki motywacyjne;

Ponadto przedstawiciel ZNP zgłosił postulat, aby nauczyciele przedszkoli oraz placówek, które jako jedyne podczas trwającej pandemii, pracowały w trybie stacjonarnym, otrzymali dodatkową gratyfikację finansową w postaci nagrody Prezydenta Miasta Krakowa.

Stronę JST reprezentowali: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anna Korfel – Jasińska,  Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Anna Domańska, Zastępca Dyrektora Wydziału Pani Magdalena Węgrocka – Szwalec.

Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali, Tomasz Wilczyński – Prezes Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście, Robert Lang – Prezes Oddziału Kraków – Nowa Huta, Anita Topór Mądry – Prezes Oddziału Kraków – Krowodrza, Roman Walczak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Kraków – Podgórze oraz Hanna Jakubek – Wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP

W związku z sytuacją epidemiczną do końca kwietnia Oddział ZNP Kraków-Śródmieście będzie czynny we wtorki i czwartki w godz. 9.00-14.00. Ze względów bezpieczeństwa preferujemy kontakt telefoniczny lub mailowy. W pozostałe dni jesteśmy dostępni pod numerami komórkowymi. Wszelkie sprawy można również kierować drogą mailową.

Prezes Oddziału – Tomasz Wilczyński 667 – 771 – 145
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Jadwiga Cieplińska – Puchała 605 – 049 – 499
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Beata Bartusik – Waśniowska 667 – 771 – 262
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Urszula Lewandowska – Sieńko 667 – 771 – 289

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Sekretariat Oddziału ZNP Kraków– Śródmieście od dnia 22 MARCA do odwołania pozostaje zamknięty w zakresie bezpośredniej obsługi stron. Wszelkie sprawy prosimy kierować drogą elektroniczną:krakow-srodmiescie@znp.edu.pl lub poprzez kontakt telefoniczny w godz. 9.00-15.00
Prezes Oddziału – Tomasz Wilczyński 667 – 771 – 145
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Jadwiga Cieplińska – Puchała 605 – 049 – 499
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Beata Bartusik – Waśniowska 667 – 771 – 262
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Urszula Lewandowska – Sieńko 667 – 771 – 289