Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało kompleksową ofertę dedykowaną nauczycielom i dyrektorom pod wspólna nazwą Wsparcie edukacji – для Україні w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

MCDN serdecznie zaprasza do udziału w seminariach, konferencjach oraz warsztatach.

Zachęcamy Państwa również do wypełnienia kwestionariusza ankiety diagnostycznej badającej potrzeby szkoleniowe dyrektorów i nauczycieli, wynikające z bieżącej sytuacji przyjmowania uchodźców z Ukrainy do polskich szkół.

Link do oferty: https://mcdn.edu.pl/oferta-szkoleniowa-wsparcie-dla-edukacji/

Małopolskie Centrum Doskonalenia NauczycieliMCDN

Drogie Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele Ukraińscy!

Informujemy, że Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków – Śródmieście włączył się
w system opieki i pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną w ramach współpracy
z Koalicją Otwarty Kraków. Prosimy o zgłaszanie się nauczycieli narodowości ukraińskiej ze znajomością języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego, które mogą wspomóc koordynację działań a także system opieki i edukacji organizowany dla dzieci uchodźców.

W obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę i zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Oddział Kraków – Śródmieście Związku Nauczycielstwa Polskiego popiera polskie władze we wszelkich działaniach mających na celu zażegnanie tego kryzysu, deklarując jednocześnie wsparcie dla narodu ukraińskiego, a także  tamtejszego nauczycielstwa. Jest to zgodne z naszą blisko 120 letnią tradycją istnienia. Przez wiele lat wspomagaliśmy i tworzyliśmy organizacje niepodległościowe oraz Nauczycielski Komitet Obrony Narodowej, a także wspieraliśmy państwo w  przededniu oraz  w trakcie  II wojny światowej, a po jej zakończeniu odbudowywaliśmy kraj i jego struktury oświatowe. Dziś w chwili zagrożenia ekspansją rosyjską, wspominając wspólne początki organizacyjne z Ukraińcami, z którymi tworzyliśmy Związek w Galicji w 1905 roku, podkreślamy nasze poparcie dla dążeń wolnościowych Ukrainy i jej prawa do samostanowienia.

znp_sm_post_solidarniz-z-ukraina2