19 listopada 2021 r. – zgodnie z przyjętym przez Prezydium ZG ZNP stanowiskiem – Związek zwrócił się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem na forum Rady Dialogu Społecznego. Pisma w tej sprawie zostały przesłane do przewodniczących – WZZ „Forum – Oświata” i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Wniosek ZNP jest wynikiem…


Podczas uroczystości obchodów 115 lecia ZNP oraz 81 rocznicy  powstania TON które odbyły się 2 października na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prezes Oddziału ZNP Kraków-Śródmieście Tomasz Wilczyński został uhonorowany Złotą Odznaką ZNP. Odznaka jest nadawana przez Zarząd Główny ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej. Gratulujemy Tomku! Jesteśmy dumni, że Twoje…


Ruszyła zbiórka podpisów  pod INICJATYWĄ OBYWATELSKĄ  zakładającą powiązanie nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem  w kraju. Podpisać może się każdy pełnoletni obywatel. Szczegóły u Prezesów Ognisk lub bezpośrednio u Nas w Oddziale.