Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało kompleksową ofertę dedykowaną nauczycielom i dyrektorom pod wspólna nazwą Wsparcie edukacji – для Україні w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. MCDN serdecznie zaprasza do udziału w seminariach, konferencjach oraz warsztatach. Zachęcamy Państwa również do wypełnienia kwestionariusza ankiety diagnostycznej badającej potrzeby szkoleniowe dyrektorów i nauczycieli, wynikające z bieżącej sytuacji…


Drogie Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele Ukraińscy! Informujemy, że Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków – Śródmieście włączył się w system opieki i pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną w ramach współpracy z Koalicją Otwarty Kraków. Prosimy o zgłaszanie się nauczycieli narodowości ukraińskiej ze znajomością języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego, które mogą wspomóc koordynację działań a…


W obliczu rosyjskiej napaści na Ukrainę i zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Oddział Kraków – Śródmieście Związku Nauczycielstwa Polskiego popiera polskie władze we wszelkich działaniach mających na celu zażegnanie tego kryzysu, deklarując jednocześnie wsparcie dla narodu ukraińskiego, a także  tamtejszego nauczycielstwa. Jest to zgodne z naszą blisko 120 letnią tradycją istnienia. Przez wiele lat wspomagaliśmy i tworzyliśmy…