Historia kołem się toczy – Jakże aktualne do dzisiejszej sytuacji oświatowej słowa wypowiedział
Stanisław Nowak w roku 1929

Ikonografia 53 2

[…] Musimy pamiętać, że mamy licznych wrogów, którzy z zawiścią patrzą na zamożność naszego Związku. Sprawa ustroju szkolnictwa powszechnego jeszcze nie załatwiona – musimy wygrać tę sprawę ale do wygrania potrzeba jednolitego frontu [..]