Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Oświatowa „Solidarność” prowadzi jednostronne negocjacje z rządem w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Przewodniczący „Solidarności” Ryszard Proksa deklaruje, że za cenę niewielkiego wzrostu wynagrodzeń jego związek jest w gotów zgodzić się na likwidację nauczycielskich „przywilejów”.

Rozumiemy, że liderzy „Solidarności” – oprócz likwidacji części składników wynagrodzenia – chcą również dokonać niekorzystnych zmian w zakresie stosunków służbowych nauczycieli, w tym między innymi dotychczasowych podstaw zatrudniania i zwalniania, awansu zawodowego, czasu pracy czy przysługujących nauczycielom urlopów.

Działania oświatowej „Solidarności” Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa za skrajnie szkodliwe. Nazywanie nauczycielskich uprawnień „przywilejami” to próba wykreowania w społeczeństwie nieprawdziwego wizerunku nauczycieli jako kolejnej „kasty”.

Domagamy się godziwego wzrostu nauczycielskich wynagrodzeń, ale nie ma naszej zgody na pozbawienie nauczycieli przysługujących im praw. Karta Nauczyciela to nie zbiór „przywilejów” – to katalog praw i obowiązków nauczycieli.

Wzywamy rząd do wywiązania się z obietnic oraz podjęcia rozmów ze wszystkimi partnerami społecznymi, a nie tworzenia pozorów negocjacji, z których wyklucza się największy oświatowy związek zawodowy.

Wzywamy kierownictwo oświatowej „Solidarności” do zaprzestania działań przynoszących szkodę środowisku oświatowemu, które reprezentują!

Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego