Dzień strajku nauczycieli, minister edukacji postanowiła spędzić w Edynburgu biorąc udział w międzynarodowej konferencji nt. zawodu nauczyciela. Na Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela (Summit on The Teaching Profession) minister pojechała jako reprezentant Kraju o największym poziomie nauczania. Pochwali się tam wynikami nauczycieli szkół, które właśnie niszczy swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami.