Zanim doszło do ogłoszenia przez ZNP strajku szkolnego, a wcześniej rozpoczęcia sporu zbiorowego, Związek Nauczycielstwa Polskiego przez wiele miesięcy prowadził protest w obronie polskiej szkoły i praw pracowników oświaty zagrożonych w związku z wprowadzaną reformą edukacji:

27 czerwca 2016r – pikieta ZNP w Toruniu podczas podsumowania organizowanych przez MEN debat „Uczeń, Rodzic , Nauczyciel – Dobra Zmiana” Związek protestował m.in. przeciwko pozornym konsultacjom społecznym jakie prowadził resort edukacji. Przygotowany przez MEN kalendarz debat przeprowadzonych w 16 województwach, był w kolizji z przyjętą przez szkoły organizacją roku szkolnego (sprawdziany szóstoklasisty, egzaminy gimnazjalne, matury / egzaminy zawodowe – wykluczały udział w debatach wielu nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych)

24 sierpnia 2016 – zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Oprócz ZNP koalicję tworzą: instytucje, organizacje, ruchy społeczne rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży oraz wysoka jakość edukacji. Według koalicji polska szkoła nie potrzebuje rewolucji ale mądrych i przemyślanych zmian.

18 października 2016 – Zarząd Główny ZNP postanawia rozpocząć ogólnopolską akcję protestacyjną Związku z powodu: demontaży systemu oświaty, groźby wielotysięcznych zwolnień w oświacie, braku wzrostu i nakładów finansowych państwa na edukacje.

10 października 2016 – odbyły się pikiety ZNP przed Urzędami Wojewódzkimi w 16 województwach, jako przedstawicielstwami rządu w terenie.

17 października 2016 – ZNP negatywnie zaopiniował projekty ustaw dotyczących reformy edukacji (Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) oraz zaproponował liczne podwyżki.

28 października 2016 – inauguracja akcji Związku w obronie gimnazjów „Nie likwidujcie naszego gimnazjum!”

listopad 2016 – Nadzwyczajne spotkanie prezesów największych oddziałów ZNP w Warszawie, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym kraju.

9 listopada 2016 – Debata w ZG ZNP na tematy konsekwencji reformy edukacji z udziałem Macieja Jakubowskiego (Evidence Institute), Agnieszki Dziemianowicz – Bąk (Razem), Marka Pleśniara (OSKKO) i Sławomira Broniarza (ZNP). Jednocześnie w całym kraju ogniwa ZNP organizowały spotkania i debaty w swoich społecznościach lokalnych.

15 i 19 listopada 2016 – zwołana przez ZNP Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie, w której wzięli udział także rodzice, samorządowcy i członkowie organizacji pozarządowych (ponad 50 tys. uczestników)

19 grudnia 2016 – pikieta przed Pałacem Prezydenckim, wniosek o zawetowanie ustaw o reformie oświaty.

20 grudnia 2016 – ZG ZNP zdecydował o rozpoczęciu procedur zmierzających do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkim szkołami i placówkami objętymi działaniami Związku.

styczeń – luty 2017 – oddziały ZNP występują do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju, uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

9 stycznia 2017 – prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji.

31 stycznia 2017 – inauguracja obywatelskiej inicjatywy pod hasłem „Referendum szkolne”

7 marca 2017 – decyzja ZG ZNP w sprawie przeprowadzenia 31 marca br. strajku pracowników oświaty.

08db2c253299052ec0687ec1223b4a0d