O co walczymy?

  • O podwyższenie naszego statusu zawodowego! Domagamy się 10 proc. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego oraz wzrostu udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu.
    Od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie! Obecnie ministerstwo edukacji przygotowuje nowy system wynagradzania nauczycieli, proponując likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków. To może oznaczać zmniejszenie płac nauczycieli, czyli czeka nas obniżka wynagrodzeń!
  • O nasze miejsca pracy! Żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do 31 sierpnia 2022 r.
    W ciągu następnych pięciu lat reforma edukacji może spowodować ogromne zwolnienia w oświacie! Ostrzegamy, że mogą one dotknąć zarówno nauczycieli (wszystkich typów szkół, a nie tylko gimnazjów), jak i pracowników niepedagogicznych.
  • O utrzymanie warunków pracy i płacy! Żądamy niedokonywania na niekorzyść pracowników zmian warunków pracy do 31 sierpnia 2022 r
    Ponieważ w wyniku reformy edukacji każdy pracownik oświaty może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach!

Nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych!