Z satysfakcją informujemy, że 13 kwietnia br. Rada Miasta Krakowa przyjęła poprawkę Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa o wyrównaniu dodatków funkcyjnych za opiekę nad oddziałem przedszkolnym z dodatkiem funkcyjnym dla wychowawcy klasy. Poprawka jest zwieńczeniem trwających kilkanaście miesięcy starań Związku Nauczycielstwa Polskiego i została przygotowana w uzgodnieniu z wszystkimi organizacjami związkowymi, działającymi w krakowskiej oświacie. W wczorajszym posiedzeniu Sesji RM Krakowa uczestniczyli wszyscy prezesi krakowskich Oddziałów ZNP. Sprawozdawcą z ramienia ZNP był Kol. Witold Woźniak Prezes Oddziału Kraków Podgórze. Jest to wspólny sukces Związku, a także Przewodniczącej Komisji Edukacji RMK Pani Agaty Tatary oraz pozostałych Radnych Miasta Krakowa, którzy projekt wsparli swoim działaniem i głosami.

Tomasz Wilczyński

Prezes Zarządu Oddziału ZNP Kraków-Śródmieście