Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało kompleksową ofertę dedykowaną nauczycielom i dyrektorom pod wspólna nazwą Wsparcie edukacji – для Україні w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

MCDN serdecznie zaprasza do udziału w seminariach, konferencjach oraz warsztatach.

Zachęcamy Państwa również do wypełnienia kwestionariusza ankiety diagnostycznej badającej potrzeby szkoleniowe dyrektorów i nauczycieli, wynikające z bieżącej sytuacji przyjmowania uchodźców z Ukrainy do polskich szkół.

Link do oferty: https://mcdn.edu.pl/oferta-szkoleniowa-wsparcie-dla-edukacji/

Małopolskie Centrum Doskonalenia NauczycieliMCDN