Drogie Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele Ukraińscy!

Informujemy, że Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków – Śródmieście włączył się
w system opieki i pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną w ramach współpracy
z Koalicją Otwarty Kraków. Prosimy o zgłaszanie się nauczycieli narodowości ukraińskiej ze znajomością języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego, które mogą wspomóc koordynację działań a także system opieki i edukacji organizowany dla dzieci uchodźców.