21 maja br. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu oraz oświatowych związków zawodowych dotyczące uzgodnień nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli. Jednym z głównych postulatów, a zarazem wspólnie zgłoszonym przez wszystkich uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli oświatowych związków zawodowych jest, aby „dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji nauczyciela wychowawcy opiekującego się oddziałem przedszkolnym” wynosił 300 złotych, tak samo, jak w przypadku wychowawcy klasy. Z uwagi na informację przekazaną przez Panią Wiceprezydent Annę Korfel Jasińską, iż postulat nie może zostać spełniony w związku z brakiem możliwości finansowych miasta, strony związkowe zawnioskowały o przerwę w negocjacjach płacowych. Po krótkiej przerwie delegacja związków zawodowych Tomasz Wilczyński (ZNP) oraz Agata Łyko (NSZZ Solidarność), poinformowali przedstawicieli samorządu, o zawieszeniu negocjacji płacowych do września br. jednocześnie utrzymując zgłoszone postulaty:

– Zwiększenia kwoty dodatku funkcyjnego dla wychowawcy oddziału przedszkolnego do 300 złotych;

– Zwiększenia puli środków na dodatki motywacyjne;

Ponadto przedstawiciel ZNP zgłosił postulat, aby nauczyciele przedszkoli oraz placówek, które jako jedyne podczas trwającej pandemii, pracowały w trybie stacjonarnym, otrzymali dodatkową gratyfikację finansową w postaci nagrody Prezydenta Miasta Krakowa.

Stronę JST reprezentowali: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anna Korfel – Jasińska,  Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Anna Domańska, Zastępca Dyrektora Wydziału Pani Magdalena Węgrocka – Szwalec.

Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali, Tomasz Wilczyński – Prezes Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście, Robert Lang – Prezes Oddziału Kraków – Nowa Huta, Anita Topór Mądry – Prezes Oddziału Kraków – Krowodrza, Roman Walczak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Kraków – Podgórze oraz Hanna Jakubek – Wiceprezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP