Zarząd Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście dziękuje wszystkim strajkującym pracownikom szkół i placówek w których 31 marca została przeprowadzona akcja strajkowa ZNP, a także rodzicom, którzy w dowód solidarności z nauczycielami zapewnili opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie  nie posyłając ich na zajęcia szkolne.

Decyzja o przystąpieniu nauczycieli do strajku nie była decyzją łatwą. Strajkujący nauczyciele oraz administracja i szkolna obsługa  wykazali się zaangażowaniem, odwagą obywatelską i solidarnością zawodową pomimo różnych prób podważenia legalności strajku i nacisków celem zmniejszenia wymiaru akcji strajkowej. Bez komentarza pozostawiamy postawę nauczycieli, którzy ograniczyli się tylko do oflagowania szkoły lub placówki. Jakże aktualne i ponadczasowe są  słowa Hymnu Związkowego  „[…] bo w jedności siła jest!”

Incydent, który miał miejsce w Szkolnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 przy ul. Wietora w Krakowie, gdzie przewodnicząca Oświatowej Solidarności na szkolnym apelu w obecności dzieci i młodzieży publicznie odczytała stanowisko NSZZ „Solidarność” w kwestii akcji strajkowej uważamy za niedopuszczalne. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kraków – Śródmieście nigdy nie kierował do żadnych pracowników apeli sugerując jaką mają podejmować decyzję oraz, „że osoby nie biorące udziału w strajku popełniają dezercję” Żaden z prezesów ognisk ZNP nie wypowiadał się w sprawie strajku w obecności uczniowskiej społeczności.

Związek Nauczycielstwa Polskiego szanuje wolność wyboru każdej osoby!

c2c89a98a1beefab63bffd7a9734f9ff