W związku z podjętą przez prezydenta Andrzeja Dudę  decyzją odnośnie likwidacji gimnazjów Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje się do wejścia w spór zbiorowy oraz inicjuje ruch na rzecz ogólnopolskiego referendum w sprawie ustroju szkolnego.

Przy podpisaniu przez prezydenta ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe oraz ustawy Prawo Oświatowe, zadecydowały jedynie względy polityczne a nie merytoryczne. Ustawa została podpisana pomimo krytycznych głosów nie tylko ZNP ale również wielu innych organizacji społecznych, ekspertów edukacyjnych, środowisk naukowych, rodziców a także samorządów. Według ZNP „nie takiej reformy potrzebuje polska szkoła”. Reforma Anny Zalewskiej jest nieuzasadniona i nieprzemyślana, wprowadza wieloletni chaos organizacyjny i programowy, naraża dziesiątki tysięcy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na utratę pracy, a koszt jej wdrożenia poniosą samorządy (tylko w dwóch pierwszych latach wyniesie 985 mln. zł)”