20 grudnia 2016 roku Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu procedury sporu zbiorowego, która jest niezbędna formalnie do przeprowadzenia akcji strajkowych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju. Sam strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego! Przyczyną podjętych decyzji jest niespełnienie przez stronę ministerialna postulatów, których domagał się ZNP:

  • wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących ustroju szkolnego;
  • zwiększenia nakładów na oświatę w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty

Ze względu na wieloetapowość  sporu zbiorowego oraz ferie zimowe przypadające w okresie styczeń – luty, ewentualne powstrzymanie się od pracy nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi – jednocześnie w całym kraju – jest możliwe dopiero po 28 lutego 2017 roku (nie wyklucza, to jednak, że poszczególne szkoły nie mogą strajkować wcześniej)