Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał redaktorowi naczelnemu TVP INFO Piotrowi Lichocie opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących przebiegu manifestacji ZNP w dniu 19 listopada 2016 r.

Chodzi o program „Minęła dwudziesta” TVP INFO wyemitowany w dniu 19 listopada 2016 r., w którym redaktor Adrian Klarenbach zarzucił uczestnikom manifestacji popełnienie dwóch przestępstw, tj. profanację flagi oraz wyniesienie kredy ze szkoły.

Sprostowanie tych nieprawdziwych informacji powinno ukazać się w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku (pozwanemu przysługuje wniesienie apelacji). Ponadto redaktor naczelny TVP INFO ma zapłacić koszty postępowania sądowego w wysokości 1337 zł.