Echem w Europie odbyły się pikiety zorganizowane 10 października przed urzędami wojewódzkimi a także protestu kobiet przeciwko projektowi ustawy zaostrzającej przepisy antyaborcyjne. W swojej relacji z tych wydarzeń Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki przedstawia główne założenia reformy. Wskazując przyczyny sprzeciwu nauczycieli i przedstawicieli licznych środowisk związanych z edukacją oraz rodziców, przytacza argumenty Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz koalicji „NIE dla chaosu w edukacji”.

EI/ETUCE oraz ich organizacje członkowskie opowiadają się za wysokiej jakości edukacją, różnorodnością oraz równością w społecznościach szkolnych. „Polski rząd powinien wspierać filary współczesnej społeczności europejskiej oraz razem z innymi interesariuszami edukacji – promować wprowadzanie edukacji seksualnej jako narzędzia różnorodnego, równego i otwartego pokolenia, które będzie cieszyć się prawem do krytycznego myślenia oraz wolnego podejmowania decyzji”

Międzynarodówka Edukacyjna (EI) jest największą światową konfederacją związkową, skupiającą ponad 400 organizacji reprezentujących ponad 32 mln nauczycieli oraz pracowników z sektora edukacyjnego ze 170 krajów. ETUCE – europejska struktura EI – jest partnerem społecznym Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji.

https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/1671-poland-protest-actions-against-government-s-education-reform