Sprawa polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości

Sprawa Polska-page-001

Konkurs oraz uroczysta Gala Finałowa były hołdem złożonym bohaterskiej i heroicznej postawie środowiska nauczycieli w 100 rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego. Konkurs adresowany był do młodzieży klas III gimnazjum. Głównym założeniem oraz celem konkursu, było przypomnienie tych bohaterskich postaw a także próba ocalenia przed zapomnieniem zdecydowanej większości tego środowiska w związku z naturalnym czynnikiem jakim jest bieg czasu. Wielu z nich, to tak zwani „bezimienni bohaterowie”, o których poprzez niniejszą inicjatywę usłyszeliśmy ponownie. To nauczyciele którzy przeszło 100 lat temu stanęli do zrealizowania uchwały oraz odezwy, jaką podjął Stanisław Nowak pierwszy prezes i założyciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

Kraków, 30 VIII 1914 r.

[..] „Legiony Polskie” – uchwalono: 1. Wydać odezwę do nauczycielstwa, by wszystkie swoje siły oddało na usługi Legionów; 2. Opodatkowało się co najmniej 2% miesięcznej płacy na rzecz Legionów; 3. Oddało się na usługi Naczelnego Komitetu Narodowego [..] Aby nauczycielstwu ułatwić wstępowanie w szeregi Legionów uchwalono przygotować podanie do Ministerstwa Wyznań i Oświaty o zezwolenie na służbę wojskową w Legionach.

Tym samym przeszło 2,5 tysiąca nauczycieli podczas I wojny światowej walczyło w formacjach militarnych w tym Legionach Józefa Piłsudzkiego, na czele z Julianem Smulikowskim wiceprezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w 1918 roku brał czynny udział w obronie Lwowa.

Poniżej umieszczamy publikację powstałą z wyróżnionych prac uczniów biorących udział w konkursie

Publikacja