Sonderaktion Krakau i Tajna Organizacja Nauczycielska TON podczas II wojny światowej

plakat_znp2_jpeg_strona_www

Konkurs „Sonderaktion Krakau i Tajna Organizacja Nauczycielska TON podczas II wojny światowej” adresowany był do młodzieży z klas maturalnych wszystkich typów szkół województwa małopolskiego. Był swego rodzaju hołdem złożonym bohaterskiej i heroicznej postawie środowiska nauczycieli wszystkich typów szkół w czasach wojny i okupacji ziem polskich w przypadającą w tym roku 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Związek Nauczycielstwa Polskiego działający podczas okupacji pod kryptonimem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej jest spadkobiercą bezcennych pamiątek po nauczycielach, którzy działali w TON będącym częścią Polskiego Państwa Podziemnego i tym samym dali przykład wielkiej ofiarnej służby dla Ojczyzny. Jeden z naoczny świadków rozgrywających się podczas wojny i okupacji wydarzeń w swoim rękopisie, będącym wstępem do Historii TON zamieścił następującą refleksję:
„ […] Jako naoczni świadkowie i uczestnicy wojennych wydarzeń, będziemy przypominać młodemu pokoleniu o walce naszego narodu i o jego cierpieniach i ofiarach w walce z okupantem hitlerowskim. W walce tej z brutalną akcją eksterminacyjną w stosunku do ludności polskiej – brało udział nauczycielstwo i pracownicy oświaty Krakowa. Po podstępnym aresztowaniu w dniu 6 listopada 1939 roku 183 profesorów, docentów i asystentów Krakowskich wyższych uczelni i wywiezieniu ich do obozu Sachsenchausen, aresztowaniu w dniu 9 listopada 1939r. nauczycieli szkół średnich i wywiezieniu do obozu pracy w Nowym Wiśniczu, wreszcie zarządzeniem władz niemieckich z dnia 21 listopada 1939 roku likwidacja wszystkich polskich szkół średnich ogólnokształcących – nauczycielstwo w Krakowie natychmiast i samorzutnie rozpoczęło walkę o szkołę i kulturę polską organizując tajne nauczanie. Działalność nauczycielstwa w cywilnym i zbrojnym ruchu oporu stanowi chlubną kartę zawodu nauczycielskiego”.